Chuyến công tác sung sướng cùng nữ đồng nghiệp đã có chồng