Ngoại tình cùng em thư ký Jinguuji Nao lồn hồng, Ăn sáng không? Tui có mua cho ông hộp cơm với ly hồng trà nè. Tôi lâng lâng, từ trước giờ tôi không lo cho nhỏ nào thì thôi, Sếp già số hưởng và nữ nhân viên Jinguuji Nao ngọt nước chưa nhỏ nào lo cho tôi như vậy. Tôi: – Ăn chứ, hôm nay chơi game hơi khuya sáng dậy trể chưa ăn gì. Quỳnh: – Ừ mai ăn gì tôi mua. – Sao tốt quá vậy. – Tại ông tốt với tui nên tui tốt với ông. – Tui tối với bà hồi nào. – Tui biết ông tốt với tui trong ánh mắt mà, nói chung tui cũng hơi.