Tag: Aoi Sano

Cậu nhân viên tội nghiệp khi để sếp hiếp dâm vợ

Cậu nhân viên tội nghiệp khi để sếp hiếp dâm vợ, rất sợ, sợ lắm nếu rủi may Long làm thật. Khi Vy đã nói vậy thì Long nói nhỏ nhẹ hơn. Anh chàng cất cái máy vào trong túi rồi cùng Vy ngồi xuống ghế đá nói chuyện bình thường trở lại: – Vy nói vậy phải nghe được hơn không? Cái này tình cờ Long mới phát hiện ra thôi, nếu đem cho mọi người xem chắc không ai đoán ra… nhưng Long nghe Vy và thằng Hiếu rất thân… nếu nó xem được, Vy nghĩ nó có đoán ra không… Long nói đến đó, Đến nhà nhân viên chơi đè vợ nhân viên ra hiếp Vy lại ngăn anh.