Phim sex bị em vợ dụ dỗ, uống nước vừa nói chuyện rất vui vẻ. Long chỉ tay về phía Vy, cho đám bạn mình nhìn rồi nói tiếp: – Xí… đâu cần là người mẫu hay diễn viên gì… đẹp cỡ em đó là đủ rồi. Cả đám bạn Long tiếp tục xôn xao: – Đụ má, thằng này xạo. Ý mày nói là con Vy đó hả? – Ai chẳng biết nó là ‘ghệ’ của thằng Hiếu… – Phải… con đó nghe nói chảnh lắm… mày đừng chỉ đại rồi quăng lựu đạn nghe mậy! Thấy đám bạn có vẻ không tin mình, Phim sex bị em vợ dụ dỗ Long cũng.