Nữ giáo viên vú to và kế hoạch hiếp dâm của đám học trò, là họ chào ai đó trên xe thôi… Vy quay đi thì xe bus cũng chạy vụt qua. Nhìn thái độ co ro của Vy,Nữ giáo viên vú to và kế hoạch hiếp dâm của đám học trò trong đầu Trung Hiếu cứ lờ mờ như nghĩ ra chuyện gì. Vy cứ ấp úng: – Vy gặp… Vy bị… Thấy Vy cứ bối rối, Trung Hiếu đưa tay lên miệng cô ngăn lại rồi ôn tồn nói: – Không sao… nếu lúc này không tiện thì đợi lúc khác Vy hãy kể cho Hiếu nghe… được không? Ánh mắt Vy sáng lên trong cái nhìn đầy vị tha của Trung Hiếu. Vy vùi.