Ngoại tình với sếp nữ Reiko Kobayakawa thèm cặc, là huề! Nói xong cô hẩy hẩy cái mu trượt lên trượt xuống quanh miệng hắn. Buổi tối đi ngủ Mỹ Hạnh chỉ mặc đầm ngủ chứ không mặc đồ lót,Ngoại tình với sếp nữ Reiko Kobayakawa nóng bỏng cho nên lúc ngồi lên miệng hắn thì cái đầm bị tốc lên còn vùng cấm địa phơi bày nguyên con không có hàng rào che chắn bảo vệ yếu nhân. Hải Sơn thấy Mỹ Hạnh vác nguyên cái loz nhét vào miệng mình thì vội há to ra đớp cái “toạp” như cá vồ đớp… ấy. Hai hàm răng của hắn nhè cái phần thịt mềm mại nóng.