muốn có con Minami Hatsukawa gạ đụ nhau với nhân viên cấp dưới