Học trò địt luôn cô giáo Arina Hashimoto nứng lồn, hướng mà chạy nhanh nên khi đó nhóm kia đi khá xa. Tôi kêu lớn vậy mà tiếng mưa át hết, Cậu học trò may mắn và cô chủ nhiệm Arina Hashimoto ngọt nước tôi có linh cảm Nhỏ Dung nghe được và còn nhìn lại nửa. Đoàn xe xa dần bỏ lại tôi đứng giửa đường dưới con mưa nặng hạt rơi trên áo. Thằng Sáu vs Thằng Bi quay xe lại tôi leo lên lập tức đuổi theo Satria chạy 70km trên con đường đất mà hơn 10 cây số không thấy đám kia đâu. Tụi nhỏ mới nói: Sáu: Anh 2 xe gần hết xăng rồi anh, đi nửa quay.