Em trai thỏa mãn giúp chị kế Yui Hatano nóng bỏng, đổi lại phần da áp chảo kỹ, Nửa đêm lẻn vào địt chị kế Yui Hatano thiếu thốn hiểu chưa? – Dạ, tại bếp lạ em làm không quen chứ bộ, lần trước anh làm cho em ăn tính làm lại mà không được như ý. – Thôi anh hiểu rồi, để ăn làm beefsteak VN cho em ăn. Đang làm đồ ăn thì điện thoại có tin nhắn, tin nhắn mà nó sẽ khơi dậy sóng gió đời tôi lần nữa mà lần tôi thật sự trách mình vừa lựa chọn bồng bột của mình. Con Tiên lần trước quen qua ola nhắn tin hỏi. – Anh đang làm gì?.