Em đồng nghiệp dâm dục bị địt tập thể tại công ty phải hai ba thằng một lúc mới chịu nổi… chỉ sợ sức mày không kham được thôi… – Tao biết rồi… mày nhiều chuyện quá hà… hôm nay của tao thì để tao lo… đảm bảo làm em của mày sướng mê tơi là được chứ gì!? – Vậy thì tốt… vì xong thì tao sẽ hỏi thăm em nó… em nó thích thì mấy thằng khác trong nhóm mới chơi tiếp được… mày làm gì làm cũng phải thỏa mãn em nó nha… – Biết rồi… thôi vậy đi nha… em nó lên tới kìa… Hùng phải nói dối.