Đến nhà chơi chén luôn vợ bạn Eimi Fukada cực sướng, đưa tay vẫy vẫy. Mỹ Hạnh bước xuống mở cửa dẫn xe vào, trong bụng nhủ thầm: – Tối nay mệt loz với nó nữa rồi… Quán Động Đào Nguyên… khoảng 8h00 tối… Không biết bữa nay quán được tổ đãi hay do lâu lâu ăn hên một bữa mà khách khứa đông nghẹt. Tất cả các bàn đều có người ngồi, dàn đào trong quán không còn ai rảnh để tiếp nếu như có khách mới vô. Tụi con Xuân Hà, Trúc Giang, Đến nhà chơi chén luôn vợ đồng nghiệp Eimi Fukada thèm cặc Tâm Anh đứa nào cũng phải tiếp một lần 2, 3 bàn… cứ ngồi bàn này.