Để vợ ở nhà chăm sóc bố chồng và cái kết, tao có ý này hay hơn… hồi trưa tao có dạo đằng sau vườn nhà của thằng mập này, thấy có ý này cũng hay hay… tụi mình dạy cho con nhỏ này một bài học đã rồi hãy chở nó đi… mày thấy sao… có mệt không? – Đu má… nghe hay đó… cả ngày hôm nay đéo có trò nào vui cả… tao cũng đang chán nè… Gã Phong ghé tai vào cho gã Phú nói gì đó rồi hai gã cùng cười khoái trá. Đoạn tiếp theo, Phú kéo Vy dậy, Con trai đi công tác nên bố địt con dâu mặc cho sự chống cự của.