Chuốc thuốc ngủ nữ tiếp viên Moe Amatsuka vú to, cửa từng giây từng phút. Hay là đang úp mặt vô lồn con nào rồi chẳng còn biết nhà cửa vợ con gì nữa? Đúng là thứ đàn ông tệ bạc,Chuốc thuốc ngủ nữ đồng nghiệp Moe Amatsuka thèm cặc có mới nới cũ có trăng quên đèn mà…” Bà Mẹo ngó đồng hồ treo trên tường xem mấy giờ rồi đứng dậy bước ra đóng cửa rào, miệng thở dài thườn thượt. Thật tình mà nói bà chỉ mong ông Dậu về sớm để cho bà đỡ… sợ ma thôi chứ cũng chẳng mong ông còn đạn dược gì nữa để mà lên nòng hay nhả đạn. Nếu.