Chị hàng xóm xa chồng và cậu thanh niên may mắn, mở lời: – Chắc sau này không có cơ hội để gặp lại G nữa rồi… – Sao L lại nói vậy? – Thì xa vậy, làm sao có thể gặp nhau thường xuyên nữa. – Nếu L muốn thì G vẫn đến với L mà… Nói rồi tao nắm lấy tay nàng, nàng nắm chặt tay tao, mắt buồn buồn. Tao nắm tay nàng 1 lát rồi đưa tay lên vuốt tóc nàng, thằng nhóc đang nằm ti mẹ tọp tọp ngon lành trong lòng của nàng. Tao tạt xe vào dìa đường, Chị hàng xóm xa chồng và cậu thanh niên may mắn luồn tay ra phía sau gáy.