Bác sĩ bỏ thuốc kích dục cho bệnh nhân rồi hiếp dâm